SEMPOZYUMA DAVET

Sevgili Meslektaşlarımız, 

Türkiye Hepatoloji Vakfı’ nın geleneksel hale gelen Hepatoloji Sempozyumunu, tekrar düzenlemenin heyecanı içindeyiz. Bu sene 15’ incisini düzenleyeceğimiz toplantının her zamanki gibi geniş katılımlı ve bilimsel içeriği zengin olarak gerçekleşmesi için gerekli özen ve çaba mutlaka gösterilecektir.

15. Hepatoloji Sempozyumu programını geçen sene olduğu gibi Monotematik Konferans tarzında düzenlenecektir. Mono tematiğin konusu bu sefer Viral Hepatit olacak ve bu sayede Viral Hepatit alanında son yıllardaki hızlı gelişmelerin bütün yönleri ile ele alınması mümkün olacaktır. 15. Hepatoloji Sempozyumunun Viral Hepatit ile yakından veya uzaktan ilgili hekim kitlesi için çok faydalı olacağını düşünüyor, bu konunun bütün yönleri ile etraflıca tartışılması ve irdelenmesini amaçlıyoruz.

Bu seneki toplantının Dahiliye, Enfeksiyon Hastalıkları ve Gastroenteroloji, Asistan ve Uzmanlarına ve sonuçta Hepatoloji Bilimine gönül veren tüm yaşça ve kalben gençlere yararlı olacağını inanmaktayız.

Bu duygularla 15.Ulusal Hepatoloji Sempozyumuna sizleri davet etmekten onur ve kıvanç duyuyoruz.

Prof. Dr. Cihan Yurdaydın

Düzenleme Komitesi adına